Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AKTUALIZACJA LISTY REZERWOWEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONYCH W 2024 ROKU W RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY POŻARNYCH


Zdjęcie przedstawia zmodernizowany budynek straży pożarnej.
Opublikowano: 15.05.2024

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych do dyspozycji, kolejne 4 wnioski o dofinansowanie znajdujące się na Liście rezerwowej, zostaną poddane ocenie. Wnioskodawcy których wnioski zostaną poddane ocenie otrzymają indywidualnie informacje o dalszej procedurze postępowania.

W przypadku pojawienia się kolejnych wolnych środków finansowych rozpatrywane będą wnioski według ustalonej kolejności zgodnie z zaktualizowaną Listą rezerwową wniosków zamieszczoną poniżej.

Lista_rezerwowa_straże_pożarne_2024_05_15