# # # # # # A A A

Nabór wniosków Działania Planistyczne 2021

08.06.2021

Nabór wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór  wniosków na przedsięwzięcia pozostałe w zakresie działań planistycznych

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w   roku 2021.

Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

od dnia 08.06.2021 r. do dnia  08.07.2021 r. do godz. 15:00

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się TUTAJ

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu generatora wniosków pn. „WNIOSKI”, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: https://wnioski.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Ze względu na wprowadzenie procesu elektronicznego zarządzania dokumentacją prosimy, aby przy składaniu wniosku i załączników w formie papierowej nie łączyć ich w sposób trwały przy użyciu zszywek.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

·   Dorota Borowska, tel. 61 845 62 35 dorota.borowska@wfosgw.poznan.pl

·   Julia Świokła – Chmielewska, tel. 61 845 62 79, julia.swiokla@ wfosgw.poznan.pl

·   Agnieszka Kromrych – Rosik, tel. 61 845 62 88 agnieszka.rosik@wfosgw.poznan.pl

·   Katarzyna Berska – Stachnik, tel. 61 845 62 65, kberska@ wfosgw.poznan.pl

·   Magdalena Wagner, tel. 61 845 62 14, magdalena.wagner@wfosgw.poznan.pl