# # # # # # A A A

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OCHRONY POWIETRZA W ROKU 2021

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I OCHRONY POWIETRZA W ROKU 2021

WFOŚiGW w Poznaniu uprzejmie informuje, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza dla przedsięwzięć realizowanych w roku 2021 na terenie województwa wielkopolskiego.

Nabór skierowany będzie do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, organów prowadzących szkoły oraz do pozostałych podmiotów posiadających osobowość prawną.

Pomoc finansowa będzie udzielana w formie pożyczek z możliwością umorzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i terminu składania wniosków oraz Regulamin naboru wraz z pozostałymi dokumentami związanymi z naborem zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.

Powrót