# # # # # A A A

Za nami kolejna regionalna konferencja organizowana w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego.

06.02.2018

1 lutego br. w Pile odbyło się trzecie z cyklu spotkań o tytule „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”. Poprzednie odbyły się w Lesznie i Kaliszu.
Tym razem WFOŚiGW w Poznaniu konferencję zorganizował przy wsparciu Miasta Piła oraz Pilskiego Klastra Energetycznego. Wśród zaproszonych gości, którzy wygłosili prelekcje nt. inwestycji na terenie północnej Wielkopolski, źródeł finansowania, czy też klastrów energii, byli m.in: Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Kazimierz Kujda, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski, przedstawiciel Lidera Pilskiego Klastra Energetycznego, Prezes Spółki Gwda – Tomasz Wojciechowski, a także przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią – Prezes Andrzej Bobrowski i pan Stefan Pawlak. Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu, szczegółowo omówili źródła finansowania przedsięwzięć zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Spotkanie w Pile było okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy samorządami, a lokalnymi przedsiębiorcami czy też przedstawicielami spółek komunalnych. Działania w zakresie efektywności energetycznej przynoszą konkretne korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe. Projekty inwestycyjne realizowane przez Miasto Piła czy Pilski Klaster Energetyczny,o których mogliśmy usłyszeć podczas spotkania, bezpośrednio wpływają na obniżenie kosztów energii i paliw. Rozwój nowoczesnych technologii i ich wdrażanie jest drogą do zwalczenia niskiej emisji i problemu smogu. Istotną kwestią w działaniuna rzecz poprawy czystości powietrza jest także koordynacja działań Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, mająca na celu zwiększenie ilości prośrodowiskowych inwestycji, jak również kreowanie nowych systemów wsparcia finansowego dla Beneficjentów.
Konferencja w całości była finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kolejne spotkanie z cyklu „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia” odbędzie się 22 marca w Koninie.
Poniżej prezentacje z konferencji oraz link do prezentacji Prezydenta Miasta Piły: http://prezi.com/q-mg1kxfdnnf/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

ZDE