# # # # # A A A

NFOŚiGW obchodzi swoje 30-lecie

Konferencją prasową pod hasłem „30 lat w służbie polskiej ochrony środowiska i gospodarki wodnej – dokonania i perspektywy rozwoju” zostały zainaugurowane 13 czerwca br. obchody jubileuszu 30-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powołanie z dniem 1 lipca 1989 r. NFOŚiGW było jednym z pierwszych dokonań transformacji ustrojowej w Polsce. Towarzyszył temu nowy sposób myślenia o ekologii, uznający konieczność racjonalnego korzystania ze środowiska, przyrody i zasobów naturalnych jako wartości ponadpokoleniowych.

Na wstępie, w okolicznościowym wystąpieniu, Minister Środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że NFOŚiGW jest rówieśnikiem wolnej Polski, a porównanie obecnego stanu środowiska z tym z końca lat 80. ubiegłego wieku pokazuje olbrzymią zmianę na korzyść. Nastąpiła wręcz rewolucja w obliczu ekologicznym Polski za sprawą realizacji licznych przedsięwzięć – zarówno w formie inwestycji gospodarczych, jak i działań na rzecz edukacji, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Powołanie NFOŚiGW dało podstawę do stworzenia i stałego doskonalenia systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, do którego kilka lat później dołączyły fundusze wojewódzkie. System ten sprawdził się w praktyce. Umożliwia on bezpośrednie wykorzystywanie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wdrażania wieloletnich programów. NFOŚiGW podejmuje proekologiczne działania na wielką skalę. Obecnie takim wyzwaniem jest – zarysowany na 12 lat i realizowany wspólnie z wojewódzkimi funduszami – program Czyste Powietrze. Minister Henryk Kowalczyk wspomniał również o nowych programach środowiskowych na rzecz rolnictwa. Dodał, że NFOŚiGW sprawdził się jako dystrybutor środków europejskich. Podsumowując, szef resortu zaznaczył, że Ministerstwo Środowiska z dumą pełni nadzór nad bardzo dobrze zorganizowaną i zarządzaną instytucją, jaką jest NFOŚiGW.

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marek Ryszka w swoim wystąpieniu podkreślił kluczową pozycję i rolę Narodowego Funduszu w polskim systemie finansowania ochrony środowiska. Jest to instytucja, która wspiera finansowo politykę ekologiczną państwa, wykorzystując środki własne oraz będące w dyspozycji środki zagraniczne. Obecny poziom finansowania ochrony środowiska to około  4-5 mld zł rocznie, po 50 proc. ze środków unijnych i własnych. NFOŚiGW to krajowy lider wdrażania funduszy europejskich i zagranicznych mechanizmów finansowania ochrony środowiska w Polsce. Atutami NFOŚiGW są: wyszkolone i doświadczone zespoły kadry zarządzającej, ekspertów i specjalistów, zdolność do finansowania szerokiej i zróżnicowanej palety zadań, doświadczenie w stosowaniu różnorodnych narzędzi finansowych w wielu obszarach, zdolność do wdrażania europejskich programów finansowania (co uzyskano w wyniku wieloletniego doświadczenia w realizacji dwóch perspektyw unijnych), rozpoznawalność instytucji w Komisji Europejskiej, sprawdzone procedury, wypracowany mechanizm samofinansowania, posiadane zasoby kapitałowe, a także specjalne rozwiązania wspierające przedsiębiorców i innowacyjność.

W latach 1989-2018 w wyniku działalności NFOŚiGW zrealizowano m.in. 4125 projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 4076 projektów dla ochrony powietrza i klimatu oraz 1244 projekty w obszarze gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi.

W okresie od 1989 r. do dzisiaj NFOŚiGW zawarł prawie 32 tys. umów na realizacje przedsięwzięć proekologicznych, w tym 3,1 tys. umów z udziałem środków zagranicznych. Wartość tych projektów wyniosła (łącznie z wkładem beneficjentów) 237 mld zł. Na 28,8 tys. umów ze środków krajowych wydatkowano 50,9 mld zł, a koszt realizowanych projektów wyniósł 157 mld zł. W tym okresie wpływy do NFOŚiGW z opłat i kar stanowiły 27,9 mld zł.

Poniżej prezentujemy wybrane projekty dofinansowane z NFOŚiGW na terenie województwa wielkopolskiego.

źródło: NFOŚiGW

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1428,nfosigw-zainaugurowal-obchody-swojego-30-lecia.html

 

 

 

Powrót