# # # # # A A A

Niedziela z powiatem we Wrześni

21.06.2018

Dnia 10 czerwca br. Starostwo Powiatowe we Wrześni zorganizowało dla mieszkańców imprezę plenerową „Niedziela z powiatem”. Na przygotowanych stoiskach prezentowały się wydziały starostwa, a także jego jednostki organizacyjne i służby współpracujące. Uczestnicy mogli dowiedzieć się czym zajmują się urzędnicy na co dzień, poznać ich z zupełnie innej strony. Samorząd promował także postawy proekologiczne – za udział w konkursach, zbiórce elektroodpadów i makulatury mieszkańcy otrzymywali drzewka, dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Mieszkańcy Powiatu Wrzesińskiego mogli również skorzystać z konsultacji na stoisku doradztwa energetycznego. Największe zainteresowanie dotyczyło możliwości wsparcia finansowego do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych.

 

ZDE