# # # # # # A A A

Nowa kanalizacja w Popówku

22.10.2021
Kanalizacja sanitarna w miejscowości Popówko.

W Popówku zakończone zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.  W ramach przedsięwzięcia wykonano ponad 2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ponad 1 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przykanalikami i tłoczniami ścieków.

Realizowany na terenie gminy Oborniki projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Popówko z rurociągiem tłocznym do miejscowości Urbanie” został wsparty preferencyjną pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 3.080.548,81 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 3.789.075,04 zł.

fot. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o.