# # # # # A A A

Nowoczesne rozwiązania w ciepłownictwie

28.09.2020

Ciepłownictwo systemowe jest najpowszechniejszą formą zaopatrzenia w ciepło budynków dla celów bytowych. Rynek ciepła systemowego w Polsce należy do największych w Unii Europejskiej i obejmuje ponad 40% gospodarstw domowych. Niestety w dalszym ciągu 80% systemów ciepłowniczych w Polsce jest nieefektywna. Konieczna jest modernizacja istniejących systemów, a także rozbudowa i budowa nowych sieci ciepłowniczych. Pozwoli to na przyłączenie kolejnych odbiorców ciepła i wyeliminowanie indywidualnych źródeł ogrzewania budynków, które odpowiadają w znacznym stopniu za wysokie zanieczyszczenie powietrza.
Zagadnieniom nowoczesnych technologii wykorzystywanych w ciepłownictwie poświęcona była konferencja zorganizowana w dniu 23.09.2020 r. w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się o możliwościach zastosowania reaktorów toroidalnych w ciepłownictwie, mobilnych magazynów ciepła i chłodu, biowęgla i wodoru w celu poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, a także o ograniczaniu ilości odpadów i kosztów produkcji ciepła w samorządach.
Doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, Kinga Świtalska, zaprezentowała źródła finansowania inwestycji w zakresie ciepłownictwa.
W konferencji uczestniczyli samorządowcy, ciepłownicy, przedsiębiorcy, naukowcy oraz osoby zainteresowane nowymi technologiami w ciepłownictwie.