# # # # # A A A

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy w kolejnym OSP z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

09.10.2020

OSP w Sarnowie otrzyma nowy wóz. Będzie to średni samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo Truck Corporation, Volvo FLD3C, FL, 4×4 210 kW. Pojazd ma przyjechać do remizy już wkrótce.

W zakupie pojazdu o wartości prawie 800 tysięcy złotych pomogły wsparcia z funduszy zewnętrznych. Wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to 180.000 zł, a dotacja gminy Rawicz to 229.906 zł.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pomoc finansową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie w kwocie 380.000 zł. w ramach „Przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji ich skutków, w tym doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii”

Powody do zadowolenia mają również druhowie z Zielonej Wsi. Nowy wóz w Sarnowie oznacza, że dotychczasowy pojazd druhów trafi właśnie ochotników do Zielonej Wsi.