# # # # # # A A A

O czystym powietrzu podczas imprezy ekologicznej „Naturalisko” w Łobżenicy

29 czerwca br.w Gminie Łobżenica odbyło się święto ekologiczne „Naturalisko”. Celem imprezy było rozpowszechnianie wiedzy ekologicznej. W przedsięwzięciu wzięli udział Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu – Łukasz Dranikowski i Sebastian Maćkowiak. Podczas spotkania informacyjnego, które zorganizowano w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica Doradcy zaprezentowali film promujący Projekt Doradztwa Energetycznego oraz przedstawili zasady Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Ponadto, podczas festynu gminnego zorganizowano stoisko Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu, gdzie można było porozmawiać  o możliwościach pozyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” oraz otrzymać materiały informacyjne i promocyjne.

 

Powrót