# # # # # A A A

O funduszach dla samorządów

12.09.2019

06 września b.r. w auli Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie zorganizowano kolejne Forum Samorządowe. W wydarzeniu licznie wzięli udział wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz przedsiębiorcy z regionu. Tematyka spotkania dotyczyła możliwych do pozyskania środków finansowych na inwestycje proekologiczne.  Do udziału w Forum została zaproszona również Prezes Zarządu – Jolanta Ratajczak oraz Zastępca Prezesa Zarządu – Aleksandra Durkowska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. O możliwościach wsparcia merytorycznego, jak i finansowego ze strony Funduszu, opowiedziała Kinga Świtalska z Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu.