- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest podmiotem wchodzącym w skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (art. 4 pkt. 14 Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Dz. U. 2018, poz. 1560)
WFOŚiGW w Poznaniu wyznaczył osobę do kontaktów w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, z którą mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail cybersecurity@wfosgw.poznan.pl.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo w sieci Internet oraz o bezpieczeństwo Państwa danych poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych dostępnych w sieci:

Jednocześnie informujemy, że Fundusz nigdy nie prosi o podawanie danych osobowych lub innych wrażliwych informacji drogą elektroniczną.