- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że od dnia 1.01.2020 r. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@wfosgw.poznan.pl.

zał. nr 1 Klauzula informacyjna – pracownik i współpracownik [1]

zał. nr 2 Klauzula informacyjna – rekrutacja [2]

zał. nr 3 Klauzula informacyjna – ogólna [3]

zał. nr 4 Klauzula informacyjna – Prawo zamówień publicznych [4]

zał. nr 5 Klauzula informacyjna – ZFŚS – wnioskodawcy [5]

zał. nr 6 Klauzula informacyjna – ZFŚS – osoby trzecie [6]

zał. nr 7 Klauzula informacyjna – Projekt Doradztwa Energetycznego [7]

Klauzula informacyjna – nagrywanie rozmów telefonicznych [8]