- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Zarząd i rada nadzorcza

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu

 

Aleksandra Plucińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zofia Szalczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Piotr Kotwicki – wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dariusz Szymczak – wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Anna Grossmann – wyznaczona przez wojewodę wielkopolskiego

 


 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu

 

[1]

Jolanta Ratajczak – Prezes Zarządu

 

[2]

Aleksandra Durkowska – Zastępca Prezesa Zarządu