# # # # # A A A

O odnawialnych źródłach energii na Partnerskich Targach Przedsiębiorczości

22.05.2015
O odnawialnych źródłach energii na Partnerskich Targach Przedsiębiorczości

Partnerskie Targi Przedsiębiorczości pod hasłem Odnawialne Źródła Energii zostały zorganizowane w dniach 21-22 maja 2015 r. przez Miasto Konin, przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, Konińską Izbą Gospodarczą oraz Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

 

Zakres tematyczny Targów obejmował zagadnienia z branży energetycznej tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory grzewcze, pompy ciepła, przetwórstwo biomasy, automatykę przemysłową, jak również budownictwo energooszczędne.

Do udziału w Targach zaproszone zostały przedsiębiorstwa z Miast Partnerskich Miasta Konina m.in. z Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Litwy. Międzynarodowy charakter wydarzenia umożliwił wymianę doświadczeń. Uczestnicy mogli uzyskać informacje z zakresu odnawialnych źródeł energii.

W ramach Dni Przedsiębiorczości odbyły się wykłady oraz panele dyskusyjne, mające na celu prezentację trendów rozwojowych oraz możliwości podniesienia potencjału konkurencyjnego firm. Pierwszego dnia Targów w panelu dyskusyjnym uczestniczyli przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu. Po wykładzie eksperta NFOŚiGW Wojciecha Stawiany odbyła się dyskusja nt. sytuacji na rynku energetyki odnawialnej. Prezes Hanna Grunt omówiła możliwości finansowania inwestycji w OZE ze środków WFOŚiGW. W kolejnym panelu Doradcy Energetyczni zaprezentowali projekt pn. „System wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE w nowej perspektywie finansowej”. Ostatni panel był poświęcony możliwości rozwoju energetyki geotermalnej w Koninie.

 

Logo ZDE