# # # # # # A A A

O Programie Czyste Powietrze i aktualnych naborach WFOŚiGW w Poznaniu w Radiu Emaus

08.04.2021
Marcin Lis, doradca energetyczny podczas wywiadu w Radiu Emaus

O ogólnopolskim Programie Priorytetowym Czyste Powietrze oraz o aktualnym, regionalnym naborze wniosków na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrze wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych w audycji Ekosfera opowiada doradca energetyczny Marcin Lis.

Oba wyżej wymienione programy na terenie województwa wielkopolskiego są realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zapraszamy do wysłuchania audycji https://radioemaus.pl/audycje/ekosfera/.

Marcin Lis, doradca energetyczny podczas wywiadu w Radiu Emaus