# # # # # A A A

O smogu w Kaliszu

14.12.2017

Zorganizowana 12 grudnia br. w Kaliszu konferencja była drugim spotkaniem z cyklu realizowanych przez Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Poznaniu konferencji pn. „Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”. Wśród zaproszonych gości znalazł się Prezydent Miasta Kalisza, p. Grzegorz Sapiński, który otwierając Konferencję przybliżył zgromadzonym uczestnikom informacje o tym w jaki sposób Miasto Kalisz walczy z problemem smogu. Z kolei o doświadczeniach miasta Ostrowa Wielkopolskiego na tym polu opowiedział przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim p. Jakub Kubera. Na Konferencji poruszono także temat klastrów energii – p. Aleksandra Budzyń – reprezentantka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., które jest liderem klastra energetycznego „Nowa energia dla Ostrowa Wielkopolskiego”, przedstawiła zgromadzonym cele i zasady funkcjonowania tej nowo powstałej inicjatywy. Walka z niską emisją, wzrost efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii czy obniżenie kosztów energii to inicjatywy które są wspierane przez różne instytucje finansujące przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. W związku z tym wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którzy przedstawili możliwości finansowania przedsięwzięć zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.
Kolejne spotkanie skierowane będzie do samorządów z terenu północnej Wielkopolski i odbędzie się 1 lutego 2018 r. w Pile.

 

ZDE