# # # # # A A A

O wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych podczas konferencji „OZE – Nowe Perspektywy”

19.06.2020

19 czerwca br. odbyło się Webinarium – Konferencja „OZE – Nowe Perspektywy” zorganizowane przez zespół miesięcznika „Energia i Recykling”.
Podczas spotkania Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu, Łukasz Dranikowski wygłosił prezentację nt. Modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych – program wsparcia dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (tzw. Słoneczne Dachy).
Program ten jest realizowany przez Wojewódzki fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W trakcie wystąpienia zostały przedstawione zasady dotyczące możliwości ubiegania się o środki na montaż instalacji fotowoltaicznych, wymianę źródeł ciepła oraz termomodernizację, a także inne działania zwiększające efektywność energetyczną oraz ograniczające emisję CO2 w budynkach wielorodzinnych.
Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu zachęcał spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe do skorzystania z programu. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie do wyczerpania środków przewidzianych w Regulaminie Naboru, a pomoc finansowa jest przewidziana dla przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 na terenie województwa wielkopolskiego.
Więcej informacji o programie wsparcia „Słoneczne Dachy” znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/jst-i-inne-podmioty/aktualne-nabory/.