# # # # # # A A A

JST i inne podmioty

WFOŚiGW w Poznaniu jest samorządową osobą prawną, która od ponad 25 lat wspomaga finansowo realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Oferta finansowa zawarta w tej zakładce skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pragnących realizować przedsięwzięcia infrastrukturalne w ochronie środowiska, a także w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i innych przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Kwoty środków jakie planuje przeznaczyć Fundusz w roku 2020 na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych kształtują się na poziomie:

100 mln zł w formie pożyczek umarzalnych i zwrotnych w całości,
10 mln zł w formie dotacji.

 

NABORY PLANOWANE NA 2021 ROK