# # # # # A A A

Nabór wniosków na usuwanie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

30.04.2020 r.

WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Beneficjenci:
Podmioty wymienione w Obwieszczeniu Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 na terenie Wielkopolski.
Terminy składania wniosków:
Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków przeznaczonych w naborze, jednak nie później niż do 31.10.2020 r.
Wnioski należy składać profilem zaufanym ePUAP poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.
Środki przeznaczone w naborze:
Fundusz przeznacza na nabór 500 000,00 zł. Zarząd Funduszu zastrzega sobie możliwość zmiany środków przeznaczonych na Nabór.
Forma dofinansowania:
Dotacja
Wysokość dofinansowania:
Do 50% Kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 70 000, zł.

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie naboru wniosków na przedsięwzięcia w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych wytworzonych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Powrót