# # # # # A A A

Nabór wniosków w trybie ciągłym

04.09.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 3 września 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6, kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru

Kryteria oceny formalnej spełnił 1  wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


28.08.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 25 sierpnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 kolejnych wniosków i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców .

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


24.08.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 21 sierpnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6, kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru

Kryteria oceny formalnej spełnił 1  wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


19.08.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 6 sierpnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 kolejnych wniosków i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców .

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


24.07.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 22 lipca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 kolejnych wniosków i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców .

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


20.07.2020 r.

Zmiana Regulaminu naboru wniosków

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu 16.07.2020 r. zatwierdziła nowa treść Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym. Now treśc Regulmainu obowiązuję od 20.07.2020 r..

Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym – nowa treść


13.07.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 10 lipca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 kolejnych wniosków i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców .

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


02.07.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 1 lipca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 kolejnych wniosków i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców .

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


22.06.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej

W dniu 19 czerwca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru oraz zatwierdził ocenę merytoryczną i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


08.06.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 5 czerwca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6, kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru

Kryteria oceny formalnej spełniły 2 złożone wnioski kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


29.05.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej

W dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6, kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru oraz zatwierdził ocenę merytoryczną i zaplanował pomoc dla kolejnych Wnioskodawców.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


26.05.2020 r.

Zmiana Regulaminu naboru wniosków

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu wprowadziła zmiany do Regulaminu naboru wniosków w trybie ciągłym. Wprowadzone zmiany w Regulaminie oznaczone są kolorem czerwonym.

Regulamin naboru wniosków w trybie ciągłym po zmianach


08.05.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej i merytorycznej

W dniu 7 maja 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6, kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru oraz zatwierdził ocenę merytoryczną i zaplanował pomoc dla kolejnych wniosków.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


09.04.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 8 kwietnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6, kolejnych wniosków złożonych w ramach naboru

Kryteria oceny formalnej spełniły 3 złożone wnioski kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


06.04.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 2 kwietnia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 kolejnych wniosków.

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


17.03.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 13 marca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych od 15.01.2020 r. do 12.03.2020 r.

Kryteria oceny formalnej spełnił0 6 złożonych wniosków kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


22.01.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 14 stycznia 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych od 04.12.2019 r. do 14.01.2020 r.

Kryteria oceny formalnej spełniły 2 złożone wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


14.12.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 12 grudnia 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 wniosków złożonych od 25.09.2019 r. do 03.12.2019

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


09.12.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 6 grudnia 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych od 25.09.2019 r. do 03.12.2019 r.

Kryteria oceny formalnej spełnił 1 złożony wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


09.10.2019 r.

Zakończenie oceny merytorycznej

W dniu 3 października 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych 3.1.1–3.1.4 wniosków złożonych do 24.09.2019 r.

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania


01.10.2019 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 27 września 2019 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych do 24.09.2019 r.

Kryteria oceny formalnej spełnił 1 złożony wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

 

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


WFOŚiGW w Poznaniu ogłasza nabór wniosków w trybie ciągłym.

Beneficjenci:

1)     beneficjenci programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, którzy posiadają osobowość prawną,

2)     jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

3)     podmioty posiadające osobowość prawną

Terminy składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do godz. 15:00.

Rodzaje przedsięwzięć:

Wsparciem finansowym objęte będą przedsięwzięcia zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych.

Forma dofinansowania:

Pożyczka

Wysokość dofinansowania:

Do 100% Kosztów kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru wniosków w trybie naboru ciągłego.

 

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków . Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku”.

Powrót