# # # # # A A A

Słoneczne Dachy – nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

06.08.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej i zaplanowanie pomocy

W dniu 30.07.2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził wynik oceny merytorycznej i zaakceptował Listę wniosków spełniających warunki dofinansowania. Dla kolejnego poprawnie złożonego wniosku została zaplanował pomoc finansowa.

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


02.07.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 1 lipca 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych od 01.05.2020 r. do 24.06.2020 r.

Kryteria oceny formalnej spełnił 1  wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


26.05.2020 r.

Zmiana Regulaminu naboru wniosków

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu wprowadziła zmiany do Regulaminu naboru. Wprowadzone zmiany w Regulaminie naboru oznaczone są kolorem czerwonym.

Regulamin naboru wniosków po zmianach


22.05.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej i zaplanowanie pomocy

W dniu 21.05.2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził wynik oceny merytorycznej i zaakceptował Listę wniosków spełniających warunki dofinansowania. Dla pierwszego poprawnie złożonego wniosku została zaplanował pomoc finansowa.

Lista wniosków spełniających warunki dofinansowania


08.05.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej

W dniu 7 maja 2020 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu zatwierdził wynik oceny w zakresie spełnienia kryteriów formalnych 2.1.1–2.1.6 wniosków złożonych od 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r.

Kryteria oceny formalnej spełnił 1  wniosek kwalifikując się do dalszego etapu  rozpatrywania – do oceny wg kryteriów merytorycznych.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


Kolejne spotkania informacyjne – „Słoneczne Dachy”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma przyjemność zaprosić przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na spotkania informacyjne w ramach Programu „Słoneczne Dachy” – nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  • Subregion kaliski – 12.03.2020 r. o godz. 10:00, Regionalne Centrum Informacyjno-Doradczym OZE przy ZS nr 1 w Liskowie ul. Twórców Liskowa 1.
  • Subregionu pilski – 19.03.2020 r. o godz. 10:00,  Urząd Miasta Piły (Sala nr 229 B, II p.), Plac Staszica 10, 64-920 Piła
  • Subregion poznański – 20.03.2020 r. o godz. 11:00, Sala Sesyjna w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

28.02.2020 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Nabór adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą

od dnia  01.03.2020 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór

Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: generator.wfosgw.poznan.pl od 01.03.2020 r.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są poniżej.


20.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że 01.03.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, skierowany do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych . Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków przewidzianych w Regulaminie naboru. Poniżej przedstawiamy Regulamin naboru oraz Wymagania techniczne, pozostałe dokumenty związane z naborem zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru.

 

Powrót