# # # # # A A A

Wniosek o udzielenie pożyczki przeznaczonej na zachowanie płynności finansowej

Nabór skierowany do Beneficjentów, którzy zawarli umowę o dofinansowanie projektów proekologicznych ze środków unijnych i potrzebują wsparcia przy realizacji tych projektów, na pokrycie wkładu UE, tj. w zachowaniu płynności finansowej.

Składanie wniosków odbywa się zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w trybie ciągłym.

Regulaminy naborów znajduje się tutaj.

Powrót