- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Nabór na przedsięwzięcia pozostałe zgodne z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego

Nabór Wniosków na Przedsięwzięcia Pozostałe w zakresie: monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii i innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

 

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową [1]


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

ogłasza Nabór Wniosków na Przedsięwzięcia Pozostałe

w zakresie:
– monitoringu środowiska,
– zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii,
– innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2016.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu: http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02 sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl