# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej – Edukacja Ekologiczna I

Nabór wniosków na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segregacji odpadów.

 

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową w ramach naborów na Edukację I i Edukację II


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

ogłasza nabór wniosków
na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej
w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segregacji odpadów

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2016.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 21 stycznia 2016 r. do godz. 14:00

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu:

http://generator.wfosgw.poznan.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.
Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:
• Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
• Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

Powrót