# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody 2016

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia w zakresie ochrony i kształtowania przyrody

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2016.

 

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
do dnia 05 listopada 2015 r. do godz. 14.00

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW: http://generator.wfosgw.poznan.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Pytania dot. naboru wniosków prosimy kierować do:
• Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
• Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

Powrót