# # # # # A A A

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – PGN III

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2015.672) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

Ogłasza ponownie nabór wniosków na przedsięwzięcia związane
z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących przedsięwzięcia na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
do dnia 30. 06. 2016 r. do godz. 14.00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW: http://generator.wfosgw.poznan.pl
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dot. naboru wniosków prosimy kierować do:
Barbara Baryluk, tel. 61 845-62-76, barabara.baryluk@wfosgw.poznan.pl
Paweł Stanek, tel. 845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

Powrót