# # # # # A A A

Nabór wniosków w zakresie przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego

Wykaz przedsięwzięć które otrzymały pomoc finansową


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2016”

ogłasza nabór wniosków
na przedsięwzięcia związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu
do dnia 01 października 2015 r. do godz. 14.00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW: http://generator.wfosgw.poznan.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

 

Pytania dot. naboru wniosków prosimy kierować do:
Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl
Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl

Powrót