# # # # # A A A

Edukacja ekologiczna o charakterze lokalnym

22.02.2017 r.

Zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc.

W dniu 21.02.2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków po II etapie oceny w zakresie spełnienia kryteriów dostępu, przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Warunki do dofinansowania w zakresie występowania pomocy publicznej (kryteria dostępu 2.1 – 2.3) spełniło 169 wniosków kwalifikując się do zaplanowania przez Zarząd pomocy finansowej.

Całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć wynikający z pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 10.709. 515,00 zł.

Całkowita kwota wnioskowana do dofinansowania realizowanych przedsięwzięć wynikająca z pozytywnie ocenionych wniosków wynosiła ogółem: 9.126.922,00 zł,  w tym na rok  2017r.: 8.253.318,00 zł.

Po rozpatrzeniu list Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zaplanował pomoc dla 154 wniosków. Informację  o wysokości planowanej pomocy finansowej każdy Wnioskodawca otrzyma indywidualnie pismem wysyłanym pocztą.

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania

Lista wniosków bez dofinansowania


19.01.2017 r.

Zakończenie oceny wniosków według kryteriów dostępu

W dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził informację o zakończeniu oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu dla przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym w roku 2017.

W ramach naboru, który zakończył się 03.11.2016 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęło 208 wniosków w terminie naboru na kwotę wnioskowaną ogółem: 11.561.557,00 zł, w tym w roku 2017: 10.673.809,00 zł. (całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć: 13.642.947,00 zł.).

W wyniku przeprowadzonej oceny, kryteria dostępu spełniło 170 wniosków złożonych w terminie, na kwotę wnioskowaną ogółem: 9.148.807,00zł. i kwotę do dofinansowania w 2017r.:8.275.203,00 zł. kwalifikując się do dalszego etapu rozpatrywania – do oceny w zakresie występowania pomocy publicznej. Całkowity koszt realizowanych przedsięwzięć wynikający z pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 10.732.552,00zł.

38 wniosków uzyskało negatywny wynik oceny na etapie kryteriów dostępu, co wyklucza je z dalszego postępowania.

Lista wniosków spełniających kryteria dostępu
Lista wniosków niespełniających kryteriów dostępu


13.10.2016 r.

Nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.672) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór  wniosków

na przedsięwzięcia dotyczące edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym

dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

w   roku 2017.

 

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia  03 listopada  2016 r. do godz. 14:00

 

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do:

Jolanta Lipska, tel. 61 845-62-35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl
Sylwia Krzewińska, tel. 61 -845-62-02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Powrót