- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

JST i inne podmioty

WFOŚiGW w Poznaniu jest regionalną instytucją finansów publicznych, od ponad 24 lat wspomagającą finansowo inwestorów. Oferta finansowa zawarta w tej zakładce skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, pragnących realizować przedsięwzięcia infrastrukturalne w ochronie środowiska, a także w zakresie edukacji ekologicznej, ochronę przyrody i innych przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Kwoty środków jakie planuje przeznaczyć Fundusz w roku 2018 na dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych kształtują się na poziomie:

200 mln zł w formie pożyczek umarzalnych i zwrotnych w całości,
20 mln zł w formie dotacji.