# # # # # A A A

ROZLICZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Informacja dot. budynków nowo budowanych

W przypadku nieruchomości na której znajduje się budynek nowo budowany wypłata środków przyznanych w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024 może nastąpić jedynie po oddaniu budynku do użytkowania. Oddanie budynku do użytkowania należy udokumentować poprzez przedstawienie Funduszowi kopii ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie albo kopii zaświadczenia właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 

Powrót