- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Planowane nabory

Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nie planuje naborów wniosków w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych.