# # # # # A A A

Nabór wniosków na rok 2018

 08.08.2017 r.

Zaplanowano pomoc finansową

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 25.07.2017 r.  zatwierdził Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2018, a uzgodnionych z właściwymi dysponentami części budżetowych.

 Zatwierdzona lista wniosków o dofinansowania

05.05.2017 r.

Zakończono ocenę formalną wniosków

W dniu 4 maja 2017 r. zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2018 dla Państwowych Jednostek Budżetowych.

W ramach naboru, który trwał do dnia 31.03.2017 r. złożono 10 wniosków na kwotę dofinansowania 9 372 244,00 zł. W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia formalnych kryteriów dostępu do oceny wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów dostępu zostało zakwalifikowanych 10 wniosków.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


21.02.2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz  zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych

ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2018

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Biura Funduszu w terminie do dnia 31 marca 2017 r., do godz. 14.00.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, należy zapoznać się z:

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017
Regulaminem naboru wniosków,
Instrukcją przygotowania wniosku.

 

Pytania dotyczące naboru prosimy kierować do:
• Barbara Baryluk, tel. 61 845-62-76, barbara.baryluk@wfosgw.poznan.pl
• Paweł Stanek, tel. 61 -845-62-16, pawel.stanek@wfosgw.poznan.pl

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Powrót