# # # # # A A A

Nabór wniosków na rok 2017

27.07.2016 r.

Zakończono procedurę oceny wniosków.

Listy zadań zostały uzgodnione z właściwymi dysponentami części budżetowych, wyniki naboru przedstawia lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017.

Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania


24.05.2016 r.

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków

W dniu 23.05.2016 r. zakończyła się procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2017 na realizację przedsięwzięć realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe.

W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków w zakresie spełnienia merytorycznych kryteriów dostępu zakwalifikowano 9 wniosków. Obecnie trwa procedura uzgadniania z właściwymi dysponentami części budżetowych listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.

Lista wniosków spełniających kryteria merytoryczne


27.04.2016 r.

Zakończono ocenę formalną wniosków

Zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2017 dla Państwowych Jednostek Budżetowych.

W ramach naboru wpłynęło 12 wniosków, w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej 7 wniosków spełnia formalne kryteria dostępu i kwalifikuje się do dalszego etapu oceny.

Lista wniosków spełniających kryteria formalne


26.02.2016 r.

Informacja o naborze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór wniosków dla Państwowych Jednostek Budżetowych ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2017

na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych, realizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego,

Wnioski należy składać w Biurze WFOŚiGW w Poznaniu

do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 14.00

 

UWAGA: Wniosek wypełnia się przy użyciu Generatora Wniosków: GENERATOR WNIOSKÓW

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z „Instrukcją przygotowania Wniosku wraz z załącznikami”.

Powrót