# # # # # A A A

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

14.05.2020

16 795 000,00 zł. – taką kwotę łącznie przekaże NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu na zakup 47 samochodów o ogólnej wartości 38 600 000,00 zł dla OSP z terenu woj. wielkopolskiego.

Dzięki wyposażeniu w nowoczesny sprzęt i nowe pojazdy strażacy ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców swoich miejscowości.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń dla jednostek OSP z terenu województwa wielkopolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.