- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Ostatni dzień na zgłoszenie się gmin, które chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w Programie Czyste Powietrze

UWAGA GMINY! Już tylko dzisiaj można zgłosić się do współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze i otrzymać atrakcyjny pakiet.
Na wszystkie gminy, które do dzisiaj zgłoszą się do wfośigw, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie czekają zachęty:
Więcej informacji: http://bit.ly/37BJXls [1]