# # # # # # A A A

Panele fotowoltaiczne na Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach

14.07.2021
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 174,9 kWp. Panele fotowoltaiczne zamontowano w systemie wolnostojącym, obok budynku stacji. Instalacja zajmuje powierzchnię ok. 900 m2. Zamontowano na niej 530 sztuk paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy indywidualnej 330 kWp. Szacuje się, że roczna produkcja energii elektrycznej powinna wynieść około 164 MWh, co przyczyni się do zmniejszenie wykorzystania tradycyjnej energii elektrycznej.

Produkowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne stacji, tj. do zasilenia stacji uzdatniania wody, m.in. urządzeń technologicznych niezbędnych w procesie produkcji wody.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Klastra Energia Jarocin. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na budowę instalacji OZE pozyskało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 814 700 zł.

 

 

 

film i fot. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie