# # # # # A A A

Pieniądze na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w drugim naborze – już są!

13.10.2015
Pieniądze na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w drugim naborze – już są!

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 13.10.2015 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. W wyniku zakończenia oceny według kryterium selekcji, do dofinansowania zakwalifikowano 21 wniosków, na łączną wartość 336 594,00 zł.

Opracował:
Robert Złotek
14.10.2015r.

Logo ZDE