# # # # # # A A A

Podsumowanie konferencji dla pracowników JST 18.12.2019

19.12.2019

18 grudnia 2019 r. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się konferencja pn. „Nowe zadania realizowane przez starostów w sektorze gospodarki odpadami”. Konferencja i poprzedzające ją konsultacje były skierowane do Starostów oraz Urzędników Starostw Powiatowych, którzy wydają decyzje z zakresu gospodarki odpadami w imieniu Starosty. Konferencję otworzyła Wicewojewoda Wielkopolski, Aneta Niestrawska oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Jolanta Ratajczak.

Prelekcje wygłosili: prof. Wojciech Radecki – Wprowadzenie do prawa gospodarki odpadami, dr Daria Danecka – Nowe zadania Starosty po zmianach ustawy o odpadach, dr Leszek Karski – Zabezpieczenie roszczeń – art. 48a ustawy o odpadach oraz dr Jędrzej Bujny – Niezwłoczne usunięcie odpadów.

W związku z istotnymi zmianami prawa gospodarki odpadami niezbędne jest wsparcie Starostów, między innymi z zakresu: zabezpieczenia roszczeń wykonania zastępczego, wniosku o zmianę posiadanych decyzji gospodarki odpadami oraz cofnięcia decyzji gospodarki odpadami, czy niezwłocznego usunięcia odpadów. Proponowana forma wsparcia znacząco wzmocni pewność postępowania i zmniejszy ryzyko stwierdzenia nieważności decyzji przez organy odwoławcze/sądy.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli JST.