# # # # # A A A

Podsumowanie pierwszego cyklu szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych

10.01.2019

Ostatnim spotkaniem w Koninie, w dniach 7 i 8 stycznia, zakończył się pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych. Organizowane na terenie całej Polski, w tym Wielkopolski w ramach projektu Doradztwa Energetycznego, szkolenia energetyków gminnych przeznaczone są dla osób rekomendowanych przez gminy do pełnienia roli osoby, która będzie skupiała całość zagadnień związanych z obszarem energii na poziomie samorządu. Z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniami, Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu zorganizowali szkolenia w pięciu miastach województwa wielkopolskiego, dla pięciu subregionów: poznańskiego, leszczyńskiego, pilskiego, kaliskiego oraz konińskiego. Szkolenia dla każdego subregionu odbywają się podczas trzech dwudniowych zjazdów w konkretnym mieście: Poznaniu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie. Pierwszy cykl obejmował tematykę Programów Ochrony Powietrza, planowania w poszczególnych obszarach związanych z efektywnością energetyczną, zagadnienia dotyczące gmin samowystarczalnych energetycznie i klastrów energii, gospodarki cyrkulacyjnej, planów gospodarki niskoemisyjnej, a także zielonych zamówień publicznych czy zagadnień związanych z ekoprojektem. Kolejny, drugi etap szkoleń rozpocznie się już w przyszłym tygodniu i obejmować będzie kwestie techniczne związane z inwestycjami zwiększającymi efektywność energetyczną w gminach. Cały cykl szkoleń zakończy się pod koniec marca br.