# # # # # A A A

„Pokaż klasę – bądź EKOlogiczny” – rozstrzygnięcie

04.10.2019

Kapituła Konkursowa dokonała oceny i wyboru laureatów konkursu „Pokaż klasę – bądź EKOlogiczny”.

Wyniki zostaną ogłoszone podczas finału Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego w dniu 10.10.2019 r. podczas trwania targów POL-ECO SYSTEM w Poznaniu