- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Pokaż klasę – bądź EKOlogiczny

Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń – 20 września 2019 r.

Przychylając się do prośby zainteresowanych szkół udziałem w konkursie pn. „Pokaż klasę-bądź EKOlogiczny” o zmianę daty nadsyłania zgłoszeń uprzejmie informujemy, iż nowy termin zgłoszeń określamy na dzień 20 września 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „Pokaż klasę-bądź EKOlogiczny”. Konkurs rozpoczyna się 1 kwietnia br., a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego 2019, będzie miał miejsce 10 października br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM. Jego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a współorganizatorem – Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej Uczestników Konkursu oraz społeczności lokalnych, w tym szczególnie świadomości związanej z istotą i znaczeniem świadczeń ekosystemowych dla dobrobytu człowieka, a także wypromowanie ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii oraz podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych z dziedziny nauk przyrodniczych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Chcemy wyróżnić młodzież szkolną województwa wielkopolskiego, która wdraża pomysły i projekty służące idei zrównoważonego rozwoju, integruje młodzież szkolną przy realizacji działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego, angażuje do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego społeczność szkolną, jak i pozaszkolną, oraz motywuje społeczności lokalne do poszukiwania i wdrażania kreatywnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, które będą przedstawione w formie krótkiego filmu.

Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli WFOŚiGW w Poznaniu oraz naukowców dokona wstępnej oceny i klasyfikacji zgłoszonych filmów, wybierze 10 zespołów szkolnych z całego Regionu, które dokonają prezentacji swoich prac na szczycie MKK 2019 w Poznaniu w dniu 10 października 2019 r., spośród których zostaną wyłonione 3 zwycięskie szkoły.

Elementem konkursu będzie możliwość głosowania na najlepszy filmik poprzez naszą stronę internetową www.wfosgw.poznan.pl [1]. Opcja głosowania zostanie uruchomiona po nadesłaniu wszystkich zgłoszeń.

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Patronem medialnym jest TVP3 Poznań, Radio Poznań S.A. oraz MC Radio.

Do realizacji Konkursu niezbędne jest wypełnienie formularza „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach prac zgłoszonych do Konkursu „Pokaż klasę-bądź EKOlogiczny” oraz Karty Zgłoszenia, które należy odesłać do dnia 06 września br. na adres: 

 

urszula.chlystun@wfosgw.poznan.pl [2]izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl [3]

Osobami kontaktowymi w sprawie MKK 2019 są:

Urszula Chłystun, 61 845-62-53

Izabela Kamińska, 61 845-62-75

[4]