# # # # # A A A

Porozumienie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z Gminą Pyzdry

27.07.2020

Gmina Pyzdry pomoże mieszkańcom przy ubieganiu się o dofinansowanie z Czystego Powietrza

Od 15 maja b.r. obowiązują nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wprowadzono uproszczony formularz wniosku o dofinansowanie, a także ułatwiono procedury przyznawania dotacji. Aby usprawnić proces wnioskowania, w realizację Programu włączyły się także gminy. Dzięki Porozumieniu, mieszkańcy danej gminy mogą zgłaszać się bezpośrednio do swojego urzędu gminy lub miasta w celu otrzymania informacji lub też uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. W dniu 21 lipca b.r. w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu Gmina Pyzdry, reprezentowana przez Przemysława Dębskiego – Burmistrza Pyzdr oraz Antoninę Balicką – Skarbnika, przystąpiła do Porozumienia w zakresie wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. W najbliższym czasie kolejne gminy chcą wyjść naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców i podpisać z WFOŚiGW w Poznaniu Porozumienie. Aktualna lista gmin z terenu Wielkopolski, które są zaangażowane w realizację Programu dostępna jest na stronie WFOŚiGW w Poznaniu w zakładce „Czyste Powietrze”: www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/