# # # # # # A A A

Porozumienie z NFOŚiGW w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest

03.07.2019

1 lipca br. w Ministerstwie Środowiska Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu wraz z pozostałymi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o udostępnianie środków na usuwanie w regionach wyrobów zawierających azbest.

Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych w swojej drugiej części obejmuje usuwanie wyrobów zawierających azbest. Działania w tym zakresie, które są realizowane poprzez WFOŚiGW, wpisują się w Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Program ten będzie realizowany do 2032 r.

Środki finansowe udostępnione przez NFOŚiGW funduszom wojewódzkim są nieodpłatne i bezzwrotne, przeznaczone na udzielanie dotacji. Wsparcie przekazywane beneficjentom może do 100% finansować koszty kwalifikowane podjętych prac, czyli: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Narodowy Fundusz w oparciu o podpisane umowy udostępni funduszom wojewódzkim 48 mln zł.