# # # # # A A A

„Postaw na Słońce” w Ostrowitem

21.01.2020

W tym roku, po raz kolejny grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Postaw na słońce”, który organizowany jest przez Fundację Bank Ochrony Środowiska.

Jest to konkurs badawczy, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o  mikroinstalacjach OZE. Głównym założeniem projektu jest wyedukowanie w szkołach grup uczniów, którzy zdobędą rzetelną wiedzę w tym temacie. Do projektu, z SP w Ostrowitem przystąpiła dziesięcioosobowa grupa uczniów z klasy VIII nazwie „PROMYKI”.

W ramach pierwszego etapu w celu pogłębiania wiedzy na temat OZE, uczniowie konsultują się ze specjalistami w tej dziedzinie. Jedną z inicjatyw grupy było zaproszenie na prelekcję przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, doradcy energetycznego Magdaleny Żelichowskiej, która przybliżyła informacje na temat sposobów wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz pozyskiwania środków wspierających indywidualnych odbiorców energii.

W drugim etapie projektu uczniowie zorganizują konferencje lokalne, na których przekażą swoją wiedzę zgromadzonym gościom, przede wszystkim właścicielom domów jednorodzinnych. W poprzedniej edycji konkursu, uczniowie z SP w Ostrowitem z powodzeniem dotarli do finału, a ich zaangażowanie zostało nagrodzone.