# # # # # A A A

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Poniżej lista gmin z terenu Wielkopolski, które podpisały Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowanie Programem jest duże, a liczba gmin, które deklarują współpracę w tym zakresie stale rośnie. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie do Programu przystąpią kolejne samorządy.
GMINY:
1 Baranów powiat Kępiński
2 Białośliwie powiat Pilski
3 Blizanów powiat Kaliski
4 Bojanowo (gmina) powiat Rawicki
5 Bralin powiat Kępiński
6 Brzeziny powiat Kaliski
7 Budzyń powiat Chodzieski
8 Chrzypsko Wielkie powiat Międzychodzki
9 Czajków powiat Ostrzeszowski
10 Czermin powiat Pleszewski
11 Dobra powiat Turecki
12 Dobrzyca powiat Pleszewski
13 Gizałki (gmina) powiat Pleszewski
14 Gniezno (gmina) powiat Gnieźnieński
15 Golina powiat Koniński
16 Gołuchów powiat Pleszewski
17 Grabów nad Prosną (gmina) powiat Ostrzeszowski
18 Jaraczewo powiat Jarociński
19 Jutrosin powiat Rawicki
20 Kaczory powiat Pilski
21 Kawęczyn powiat Turecki
22 Kazimierz Biskupi powiat Koniński
23 Kępno powiat Kępiński
24 Kobyla Góra powiat Ostrzeszowski
25 Konin powiat Koniński
26 Koło powiat Kolski
27 Koło (miasto) powiat Kolski
28 Kórnik powiat Poznański
29 Krajenka powiat Złotowski
30 Kramsk powiat Koniński
31 Kraszewice powiat Ostrzeszowski
32 Krzymów powiat Koniński
33 Krzywiń powiat Kościański
34 Lądek powiat Słupecki
35 Lipka powiat Złotowski
36 Lipno powiat Leszczyński
37 Łęka Opatowska powiat Kępiński
38 Łubowo powiat Gnieźnieński
39 Miasteczko Krajeńskie powiat Pilski
40 Mieścisko powiat Wągrowiecki
41 Mikstat powiat Ostrzeszowski
42 Miłosław powiat Wrzesiński
43 Mosina powiat Poznański
44 Mycielin powiat Kaliski
45 Nowe Skalmierzyce powiat Ostrowski
46 Oborniki powiat Obornicki
47 Opalenica powiat Nowotomyski
48 Osieczna powiat Leszczyński
49 Ostrów Wielkopolski gm. powiat Ostrowski
50 Ostrów Wielkopolski (miasto) powiat Ostrowski
51 Pakosław powiat Rawicki
52 Perzów powiat Kępiński
53 Pleszew powiat Pleszewski
54 Połajewo powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
55 Powidz (gmina) powiat Słupecki
56 Puszczykowo powiat Poznański
57 Rakoniewice powiat Grodziski
58 Rawicz powiat Rawicki
59 Rogoźno powiat Obornicki
60 Rychtal powiat Kępiński
61 Rychwał powiat Koniński
62 Skoki powiat Wągrowiecki
63 Skulsk powiat koniński
64 Słupca Miasto powiat Słupecki
65 Sośnie powiat Ostrowski
66 Stare Miasto powiat Koniński
67 Strzałkowo powiat Słupecki
68 Szamocin powiat Chodzieski
69 Szczytniki powiat Kaliski
70 Szydłowo powiat Pilski
71 Śmigiel powiat Kościański
72 Święciechowa powiat Leszczyński
73 Tarnowo Podgórne powiat Poznański
74 Tarnówka powiat Złotowski
75 Trzcianka powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
76 Trzcinica powiat Kępiński
77 Tuliszków powiat Turecki
78 Turek powiat Turecki
79 Wągrowiec powiat Wągrowiecki
80 Wągrowiec (miasto) powiat Wągrowiecki
81 Wierzbinek powiat Koniński
82 Wilczyn powiat Koniński
83 Władysławów powiat Turecki
84 Września powiat Wrzesiński
85 Wysoka powiat Pilski
86 Zagórów powiat Słupecki
87 Zakrzewo powiat Złotowski
88 Złotów (miasto) powiat Złotowski
89 Złotów (gmina) powiat Złotowski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.