# # # # A A A

Program priorytetowy Czyste Powietrze

Poniżej lista gmin z terenu Wielkopolski, które podpisały Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zainteresowanie Programem jest duże, a liczba gmin, które deklarują współpracę w tym zakresie stale rośnie. Mamy nadzieję, iż w najbliższym czasie do Programu przystąpią kolejne samorządy.
GMINY:

1 Baranów powiat Kępiński
2 Blizanów powiat Kaliski
3 Bralin powiat Kępiński
4 Brzeziny powiat Kaliski
5 Budzyń powiat Chodzieski
6 Chrzypsko Wielkie powiat Międzychodzki
7 Czajków powiat Ostrzeszowski
8 Czermin powiat Pleszewski
9 Dobra powiat Turecki
10 Dobrzyca powiat Pleszewski
11 Gniezno gmina powiat Gnieźnieński
12 Golina powiat Koniński
13 Gołuchów powiat Pleszewski
14 Jaraczewo powiat Jarociński
15 Jutrosin powiat Rawicki
16 Kaczory powiat Pilski
17 Kawęczyn powiat Turecki
18 Kazimierz Biskupi powiat Koniński
19 Kępno powiat Kępiński

20 Kobyla Góra powiat Ostrzeszowski
21 Konin powiat Koniński
22 Koło powiat Kolski
23 Kórnik powiat Poznański
24 Krajenka powiat Złotowski
25 Kramsk powiat Koniński
26 Kraszewice powiat Ostrzeszowski
27 Krzymów powiat Koniński
28 Krzywiń powiat Kościański
29 Lądek powiat Słupecki
30 Lipka powiat Złotowski
31 Lipno powiat Leszczyński
32 Łęka Opatowska powiat Kępiński
33 Łubowo powiat Gnieźnieński
34 Miasteczko Krajeńskie powiat Pilski
35 Mieścisko powiat Wągrowiecki
36 Mikstat powiat Ostrzeszowski
37 Miłosław powiat Wrzesiński
38 Mosina powiat Poznański
39 Mycielin powiat Kaliski
40 Nowe Skalmierzyce powiat Ostrowski
41 Oborniki powiat Obornicki
42 Opalenica powiat Nowotomyski
43 Osieczna powiat Leszczyński
44 Ostrów Wielkopolski gm. powiat Ostrowski

45 Ostrów Wielkopolski (miasto) powiat Ostrowski
46 Pakosław powiat Rawicki
47 Perzów powiat Kępiński
48 Pleszew powiat Pleszewski
49 Puszczykowo powiat Poznański
50 Rakoniewice powiat Grodziski
51 Rogoźno powiat Obornicki
52 Rychtal powiat Kępiński
53 Rychwał powiat Koniński
54 Skoki powiat Wągrowiecki
55 Skulsk powiat koniński
56 Słupca Miasto powiat Słupecki
57 Sośnie powiat Ostrowski
58 Stare Miasto powiat Koniński
59 Strzałkowo powiat Słupecki
60 Szamocin powiat Chodzieski
61 Szczytniki powiat Kaliski
62 Szydłowo powiat Pilski
63 Śmigiel powiat Kościański
64 Święciechowa powiat Leszczyński
65 Tarnowo Podgórne powiat Poznański
66 Tarnówka powiat Złotowski
67 Trzcianka powiat Czarnkowsko – Trzcianecki
68 Trzcinica powiat Kępiński
69 Tuliszków powiat Turecki
70 Turek powiat Turecki
71 Wągrowiec powiat Wągrowiecki
72 Wągrowiec (miasto) powiat Wągrowiecki
73 Wierzbinek powiat Koniński
74 Wilczyn powiat Koniński
75 Władysławów powiat Turecki
76 Września powiat Wrzesiński
77 Wysoka powiat Pilski
78 Zakrzewo powiat Złotowski
79 Złotów (miasto) powiat Złotowski
80 Złotów (gmina) powiat Złotowski


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany:

 1. Umożliwiono gminom udział w procesie wdrażania Programu. Będą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć.
 2. Program Priorytetowy Czyste Powietrze nie będzie zawierał załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”.
 3. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.
 4. W pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 5. W pkt 6.7.4) Programu doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 6. W pkt 6.7.12) Programu doprecyzowano, że pojęcie prowadzenia działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym prawem konkurencji.
 7. W pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
 8. Zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie wfośigw.
 9. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
 10. Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.
 11. Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

 

W związku z wprowadzonymi zmianami tracą aktualność niektóre zapisy ogłoszenia o naborze z dnia 19.09.2018 r. oraz ogłoszenia o wznowieniu naboru w dniu 21.01.2019 r.