- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Filmy instruktażowe: 1. Zasady działania; 2. Zakładanie kont w Portalu Beneficjenta; 3. Wypełnianie wniosku; 4. Rozliczenie i złożenie wniosku o płatność; 5. Kontrola realizacji przedsięwzięć