- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Program Priorytetowy Czyste Powietrze – zasady obowiązujące od 29.07.2019 r.