# # # # # A A A

Program Priorytetowy „Moja Woda”

29.06.2020
Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu, określone są w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków, znajdujące się na stronie ogłoszenia o naborze LINK.