# # # # # A A A

Projekt Doradztwa Energetycznego

07.01.2021

Od 2015 roku na terenie całego kraju z sukcesem realizowany jest projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Dla kogo jest on przeznaczony, co można dzięki niemu zyskać i jak wyglądają działania edukacyjne?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://portalkomunalny.pl/tech-kom/projekt-doradztwa-energetycznego/